Teatr

TEATR AST BEZ BARIER

Repertuar Teatru AST wraz z opisem spektakli dostępny jest na stronie internetowej www.ast.krakow.pl w zakładce REPERTUAR.

OSOBY Z TRUDNOŚCIAMI W PORUSZANIU SIĘ I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ:

Wejście do budynku jest bezprogowe, ciężkie dwuskrzydłowe drzwi wejściowe (zewnętrzne i wewnętrzne) mogą sprawiać problemy osobom z niepełnosprawnością ruchową. Na parterze znajduje się rozległe foyer. Po lewej stronie mieści się szatnia, po prawej widoczne są tabliczki wskazujące umiejscowienie toalety dostosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Kasa Biletowa znajduje się po lewej stronie od wejścia, na półpiętrze. Dostępny jest wjazd platformą schodową.

Scena im. Stanisława Wyspiańskiego znajduje się na parterze budynku głównego AST przy ul. Straszewskiego 22. W zależności od rodzaju scenografii wjazd osoby poruszającej się na wózku na widownię odbywa się z poziomu parteru lub poziomu -1.

Z poziomu parteru dostępna jest winda osobowa z przyciskami umieszczonymi w zasięgu ręki osoby poruszającej się na wózku. Z poziomu -1 wjazd na widownię możliwy jest z pomocą platformy schodowej.

Scena im. Jerzego Treli znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Do wejścia dla widzów dotrzeć można używając windy z poziomu parteru, a następnie platformy schodowej.

OSOBY Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHU

Na portierni, po prawej stronie od wejścia do budynku znajduje się pętla indukcyjna. Pętla indukcyjna jest również dostępna w Kasie Biletowej Teatru AST.

W niedalekiej przyszłości planujemy poszerzenie dostępności wybranych spektakli o napisy i tłumaczenie w języku migowym.

OSOBY Z DYSFUNKCJĄ WZROKU

Naprzeciwko wejścia do budynku przy ul. Straszewskiego 22 umiejscowiony jest plan tyflograficzny, w budynku znajdują się tabliczki informacyjne z oznaczeniami w alfabecie Braille’a.

Niektóre spektakle Teatru AST prezentowane są z audiodeskrypcją. Sprzęt do audiodeskrypcji jest wówczas wydawany w punkcie znajdującym się blisko szatni.

Bilety na spektakle z audiodeskrypcją można zarezerwować telefonicznie lub za pośrednictwem SMS wysłanego pod nr tel. 602 510 058

Na stronie internetowej www.ast.krakow.pl w zakładce Teatr AST znajdują się opisy spektakli, zdjęcia opatrzone tekstami alternatywnymi. Już wkrótce dla nowych przedstawień na stronie internetowej AST dostępne będzie również streszczenie akcji spektaklu wraz z opisem scenografii.

Udział w przedstawieniach granych na Scenie im. Jerzego Treli znajdującej się na 1 piętrze wymaga skorzystania ze schodów lub windy. Winda posiada komunikaty głosowe informujące o przystankach.

Pies asystujący jest u nas mile widziany. Uprzejmie prosimy o wcześniejsze poinformowanie Obsługi widowni (Kasy Biletowej) o planowanym przybyciu z psem.

INFORMACJE O WARUNKACH ZMYSŁOWYCH

TŁUM – we foyer przed spektaklem zazwyczaj jest tłoczno i głośno. Obsługa widowni może wskazać miejsce wyciszenia. 

WZROK – w budynku są duże okna. Podczas niektórych przedstawień stosowane są projekcje i światła stroboskopowe. Ostrzeżenie o ich zastosowaniu jest zamieszczone w opisie spektaklu.

ODPOCZYNEK – we foyer znajdują się miejsca do siedzenia. Na prośbę obsługa szatni udostępni dodatkowe krzesła.

UWAGA: Uprzejmie prosimy osoby potrzebujące wsparcia i asysty o wcześniejszy kontakt z Kasą Biletową Teatru pod nr. tel. 12 362 71 30, by możliwe było zapewnienie Państwu odpowiedniej pomocy.